Poradna pro onemocnění štítné žlázy

Poradna pro onemocnění štítné žlázy se specializuje na chirurgickou léčbu onemocnění štítné žlázy. Na základě endokrinologického vyšetření jsou pacienti indikováni k operaci. Indikace k jednostranné či oboustranné subtotální či totální thyreoidektomii (odstranění štítné žlázy).
Pooperační péče.