Poradna pro nemoci tepen a žil

Cévní poradna se specializuje na diagnostiku, léčbu a sledování pacientů s cévním onemocněním.
V této poradně indikuje lékař s atestací v oboru cévní chirurgie k těmto výkonům:

  • Ošetření varixů (křečových žil) dolních končetin ambulantně sklerotizací.
  • Operace  varixů dolních končetin po předoperačním sonografickém (ultrazvukovém) vyšetření žilního systému. Provádí se tzv. krosektomie (podvaz vena saphena magna v oblasti jejího ústí do hlubokého žilního systému, podvaz žilních přítoků. Stripping (odstranění) varixů z drobných kožních vpichů.
  • Indikace k angiografickému vyšetření tepen dolních končetin, s možností rozšíření zúžených části tepenného řečiště pomocí balónků (angioplastika) či implantací stentů (stentáž).
  • Operace tepen dolních končetin při jejich onemocnění nejčastěji aterosklerotickým procesem, který cévu stenotizuje (zužuje) či obliteruje (uzavře). Provádí se odstranění sklerotických plátů z tohoto místa (endarterektomie) nebo obejítí zůženého místa cévní protézou (bypassové operace).
  • Konzultace a objednání k operaci pacientů s břišním aneurysmatem (výdutí).
  • Konzultace a objednání k operaci pacientů se zúžením krkavice (karotická endarterektomie).
  • Konzultace a objednání pacientů k našití AV shuntu (spojky mezi tepenným a žilním systémem) na horních končetinách u nefrologických pacientů se selháním ledvin.