Onkochirurgická poradna

Onkochirurgická poradna se specializuje na diagnostiku, léčbu a sledování pacientů s onkologickým onemocněním v oblasti břicha. Lékař spolupracuje s mezioborovou onkochirurgickou indikační komisí, která stanovuje individuální léčebný postup pro každého onkologicky nemocného pacienta. Pacienti se zhoubným onemocněním žaludku, střev, jater, slinivky břišní, žlučníku a žlučových cest jsou indikováni k dalšímu léčebnému postupu : operační léčba, onkologická léčba – chemoterapie, biologická léčba, radioterapie (ozáření).