Kýlní poradna

Kýlní poradna se specializuje na diagnostiku, léčbu a sledování pacientů s břišní kýlou čili defektem břišní stěny.

Výkony – hernioplastiky kýlních defektů, které nabízíme v této poradně jsou:

  • Operace pupeční kýly (reparace fasciálního defektu v oblasti pupku). Velmi častá kýla.
  • Operace epigastrické kýly v nadbřišku, liparokély.
  • Operace kýly v jizvě (např. kýly v jizvě po klasické cholecystektomii, operace kýly v jizvě po střední laparotomii, operace kýly v jizvě po negaci stomie atd.).
  • Operace tříselné a stehenní kýly. Preferujeme laparoskopické operace technikou TAPP (transabdominal preperitoneal approach, při které se v celkové anestezii implantuje síťka do oblasti třísla. Výkony jsou jednostranné či oboustranné. Výhodou laparoskopické operace je : menší pooperační bolestivost, menší potřeba užívání analgetik po operaci (léků tišicích bolest), rychlejší návrat ke každodenní aktivitě, rychlejší rekonvalescence, zkrácení doby pracovní neschopnosti, menší množství raných komplikací (jako jsou hnisání operačních ran, kýly v jizvě atd.), menší procento recidivy kýly oproti klasické operaci.
  • Při velkých inguino-skrotálních kýlách, které zasahují do oblasti skrota (šourku) volíme již klasickou techniku operace (řez v třísle). U těchto velkých kýl většinou implantujeme síťku.
  • Operace bráníční kýly. Pacienty indikujeme primárně k laparoskopické antirefluxní operaci po osobní konzultaci a provedených předoperačních vyšetření gastroenterologem.
  • Operace parastomální kýly. Korekce kýly v oblasti střevního vývodu – stomie.