MUDr. Tomáš Vondráček

MUDr. Tomáš Vondráček

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ:

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové 1988-1993
Atestace 1.stupně v oboru Všeobecné chirurgie 1997
Specializovaná způsobilost v oboru Všeobecné chirurgie 2006
Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, funkce lektora, odborného zástupce, primáře pro poskytování poradenských služeb v oboru chirurgie

INFORMACE:

  • Člen České chirurgické společnosti, České lékařské společnosti J.E.Purkyně
  • Učastník mnoha odborných tuzemských a zahraničních vzdělávacích kongresů v oboru všeobecné chirurgie a v oboru moderní převazové péče chronických ran. Specializovaný kurz léčebné výživy 2008. Specializovaný kurz léčby ran 2015.
  • SPECIALIZACE:

    Moderní převazová péče chronických ran, Vlhké hojení, Podtlaková terapie NPWT, Všeobecná chirurgie

    ORDINAČNÍ HODINY:

    Pátek 14 – 16,30 h, úterý 7.30 – 12.30 h