MUDr. Tomáš Vltavský

MUDr. Tomáš Vltavský

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ:

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové 1986-1992
Atestace 1.stupně v oboru Všeobecné chirurgie 1997
Atestace 2.stupně v oboru Všeobecné chirurgie 2002
Atestace v oboru Cévní chirurgie 2007
Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, funkce lektora, odborného zástupce, primáře pro poskytování poradenských služeb v oboru chirurgie

INFORMACE:

  • Člen České chirurgické společnosti, České lékařské společnosti J.E.Purkyně.
  • Učastník mnoha odborných tuzemských a zahraničních vzdělávacích kongresů v oboru všeobecné chirurgie, cévní chirurgie, intervenční radiologie, endokrinní chirurgie štítné žlázy.
  • Účastník světového kongresu esvs 2011 v Athénách.
  • Absolvoval stáž na oddělení cévní chirurgie nemocnice Na Homolce, na oddělení cévní a transplantační chirurgie IKEM, cévní stáž v Praze na Bulovce.
  • Lékař na Chirurgickém oddělení Chrudimské nemocnice, NPK a.s., ordinář pro cévní chirurgii.
  • Specializuje se na cévní operace na tepenném a žilním systému, tvorbu hemodialyzačních spojek, laparoskopické zavádění katetrů pro peritoneální dialýzu, operace štítné žlázy, skleroterapie varixů. Spolupracuje s hemodialyzačním střediskem.
  • Pedagogická činnost: lektor chirurgie střední zdravotnické školy 2000-2008
  • Účastník světového kongresu esvs 2011 v Athénách.

SPECIALIZACE:

Cévní a endokrinní chirurgie (štítné žlázy), Všeobecná chirurgie

ORDINAČNÍ HODINY:

Čtvrtek 14 – 16,30 h, pondělí 7.30 – 12.30 h