MUDr. Gustav Zeman

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ:

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Osvědčení ČLK v oboru chirurgie

SPECIALIZACE:

Všeobecná chirurgie

ORDINAČNÍ HODINY:

7,30 – 12,30 h